Press

SCHMOPERA

In review: Jenůfa with the Czech Philharmonic
Jenna Douglas 19 April 2016

„(…) Plus, we loved Marta Reichelová's trouser-role chops as Jano, the young boy who is delightedly learning to read, and who becomes the bearer of bad news, as the first to discover the frozen body of Jenůfa's baby on her wedding day. Marta was cute as a button, with an exciting zing to her sound (...)“

„(...) Navíc jsme mohli obdivovat Martu Reichelovou a její úžasný talent pro kalhotkovou roli Jana, mladého chlapce, který se nadšeně učí číst, ale náhodou se stane poslem strašné zprávy, když jako první objeví zmrzlé dítě Jenůfy právě v den její svatby. Marta byla roztomilá jako panenka, v jejím hlase však nechyběl vzrušený elán (...)“

more

 

BACHTRACK

Mattila delivers powerful Kostelnička in Czech Phil's Jenůfa
By Mark Pullinger, 19 April 2016

„(...) It was Marta Reichelová’s Jano, the herdboy whom Jenůfa has taught to read, who stood out – a gleaming soprano and engaging platform manner which showed she was having the time of her life (...)“

„(...) A byl to právě Jano v podání Marty Reichelové, kdo nade všemi vyčníval. Její pasáček, kterého Jenůfa učila číst, zářivým sopránem a poutavým pojetím role dokazoval, že si užívala významnou chvíli svého života (...)“

more

 

L. JANÁČEK – PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY: FESTIVAL JANÁČEK BRNO 2014

Dietmar Polaczek – Opernwelt 2015

„(…) Die blutjunge Nikol Kraft bewies am Pult ihre auβerordentliche Begabung, David Kriz inszenierte brilliant und auf den Spuren Felsensteins. Marta Reichelová sang das Füchslein mit wunderbar lyrischem Koloratursopran und faszinierender Bühnenpräsenz. Allein schon die arte povera der minimalistischen Kostüme, die das Tierhafte nur durch Perücken andeutet, aber in der Bewegungsregie glaubhaft macht, übertraf den Staatstheater-Luxus (…)“

„(...) Young Nikol Kraft, behind the conductor desk, has approved her remarkable talent, David Kříž staged brilliantly and in the Felsenstein way. Marta Reichelová sang the Vixen by wonderfully lyrical coloratura soprano and with fascinating stage interpretation. Even arte povera of the minimalist costumes, indicating the animal only by wigs, but still such genuine thanks to the choreography, surpassed the luxury of a state theatre (...)“

“(…) Mladičká Nikol Kraft prokázala za pultem své mimořádné nadání, David Kříž inscenoval brilantně a ve stopách Felsensteina. Marta Reichelová zpívala Lišku nádherně lyrickým koloraturním sopránem a s fascinujícím jevištním ztvárněním. Už samo arte povera minimalistických kostýmů, které to zvířecí naznačovalo pouze parukami, ale díky pohybové režii bylo věrohodné, předčilo luxus státního divadla (…)”

 

Olga Janáčková – Opera plus 2014

„(...) Tak talentovanou představitelku Bystroušky, jakou je Marta Reichelová, aby pohledal. Především díky její mladistvé pružnosti pohybové i mimické a díky jejímu mimořádně slibnému pěveckému výkonu to na jevišti žije (...)“

„ (…) Such talented Cunning Little Vixens, like Marta Reichelová, are few and far between. Thanks mainly to her youthfull flexibility in move and facial expression and also thanks to her extraordinarily promising singing performance, the stage-happening is full of life (...)“

more

 

 

ND Brno Interview

interview cz